Hørselskontakter

En hørselskontakt kan bidra med:

• Råd og veiledning til bruker og samarbeidspartnere om hvordan en kan

tilrettelegge daglige gjøremål bedre ved bruk av hørselshjelpemidler

• Vurdere behov for hjelpemidler etter vedtak fra Helse og velferdskontoret.

Trondheim kommune har hørselskontakter. Alle er ergoterapeuter.

De har fått opplæring i hjelpemidler ved NAV Hjelpemiddelsentral,

og har hørselskoffert med hjelpe-midler for utprøving.

Ta kontakt med Trondheim kommune på tlf. 72 54 00 00, og du vil bli satt

videre til ditt bydelskontor. NAV Hjelpemiddelsentral, tlf. 73 43 84 00

 

Følg med på NRK1 Tekst-TV, side 774-776 eller

www.hlf-trondheim.com

HLF Trondheim

Ditt lokale hørselslag

Din hørsel - vår sak

 

Likemenn HLF Trondheim

Tlf.nr. E-post

Mette Grønnesby, 72 55 31 73 / 913 38 426 mette.gronnesby@gmail.com

Per Jostein Skjager, 72 84 64 77 / 413 20 933 per.jostein.skjager@hotmail.com

Ragnhild Hauan, 415 52 681 etter kl. 1700 raghauan@hotmail.com

(også likemann for tinnitus)

Ta kontakt med en likemann når du har behov for hjelp til dine høreapparater

eller trenger informasjon om tekniske hjelpemidler.

Alle vil gjøre sitt beste for at du skal få en lettere hverdag. Selger også batterier.

Tjenesten er gratis.

 

TSS - tegn som støtte til munnavlesning

Døvblitt er den som helt eller delvis har mistet hørselen i voksen alder,

og som selv med bruk av høreapparat har problemer med å

oppfatte tale. Har du spørsmål om TSS og skrivetolk?

Ta kontakt med HLF´s døvblitt-kontakt i Sør-Trøndelag,

Carina Sjøblom, tlf. 73 96 71 55 (ring først teksttelefon-formidlingen 149

og be om hennes tlf.nr., mobil 481 41 802 (sms),

email: carinasj@online.no

 

HLF Ungdom og Foreldreforeningen

HLFU er interesseorganisasjon for unge hørselshemmede.

Kontaktperson for HLFU Trøndelag er: Hanne Dyrseth Nilsen,

tlf. (sms) 911 52 284, epost: hadyrse@online.no

Kontaktperson for Sør-Trøndelag Foreldreforening: Tarja Benestad,

tlf. 456 75 999, epost: tarja@multimail.no

 

Yrkesaktivt utvalg

Arbeider for å bedre situasjonen for hørselshemmede i yrkesaktiv alder.

Kontaktperson i Sør-Trøndelag er: Carola Peckolt, tlf. 482 99 597, epost:

Carola.peckolt@gmail.com

Besøker du kontoret, vanker det en kopp kaffe og noe å bite i.

Her kan du få veiledning om hjelpemidler og kjøpe rimelige batterier

til høreapparat. Alle er hjertelig velkommen!