Servicetelefon for hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentral har siden 2000 hatt en ordning med akuttreparasjon av hjelpemidler. Vaktordningen har som mål å finne en løsning innen 24 timer for alminnelige hjelpemidler, da med forbehold om tilfredsstillende løsninger og deler for spesialtilpassede hjelpemidler.

I Midt-Norge og Nord-Norge har hjelpemiddelsentralene med unntak av Sør-Trøndelag i lengre tid hatt en felles servicetelefon lokalisert til NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Servicetelefonen er betjent med kompetente teknikere som har tilgang til alle fagsystemer og som har kontaktadresser og kontaktpersoner i alle kommunene.

Dersom et hjelpemiddel svikter, er det et problem på to måter. Både det at hjelpemidlet ikke fungerer lengre og må repareres og at bruker kan bli satt i en situasjon som krever rask handling. For eksempel vil en elektrisk rullestol som havarerer ute i kulda både medføre at bruker må få snarlig hjelp og at stolen må repareres raskt. Det er i et slikt tilfelle kommunen som skal bistå bruker, mens hjelpemiddelsentralen har ansvar for å reparere rullestolen. I Sør-Trøndelag har vi derfor avventet å tilslutte oss denne servicetelefonen inntil vi har sikret oss at også kommunene i fylket har en beredskap for å kunne bistå bruker i slike situasjoner. Vi mener nå at vi sammen med kommunene har fått dette godt på plass. Fra 1. mars vil derfor servicetelefonen for hjelpemidler også for Sør-Trøndelag være etablert ved NAV Hjelpemiddelsentral Troms.

Servicetelefonen har følgende telefonnummer: 917 81 122

 

Servicetelefonen vil være betjent på følgende tidspunkt:

Ukedager:                   1530 – 2300

Helg og helligdager:   0900 - 2300

 

Normalt vil vi foreta reparasjon av hjelpemidlet neste virkedag. For å ivareta kravet til reparasjon innen 24 timer, vil vi også ha teknikere i beredskap i helgene.

I noen helt spesielle tilfeller kan det også skje at et hjelpemiddel må repareres raskere enn neste virkedag. Det kan for eksempel være at stolen ryker like før du skal på flyreise. Skulle en slik situasjon oppstå, vil servicetelefonvakta naturligvis ta kontakt med oss slik at vi kan gjøre det som er mulig for å bistå.

Vi håper og tror at de endringene vi nå gjennomfører skal oppleves som positive. Samtidig vet vi at endringer i et allerede godt tjenestetilbud av og til kan skape utrygghet for at tilbudet svekkes. Vi skal gjøre vårt beste for at tjenesten fortsatt skal oppleves som et godt og trygt tilbud. Dersom behov for spørsmål omkring ordningen, er det bare å ta kontakt på e-post nav.hjelpemiddelsentral.sor-trondelag@nav.no