HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 60 000 medlemmer. Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen.

Pressemelding:

Forebygging av hørselsskader

I 2020 vil en million nordmenn høre dårlig. Hørselshemming er dermed en stor folkehelseutfordring. Med årets kampanje «Hvert Øre Teller» ønsker vi å forebygge hørselsskader, spesielt tinnitus.

Nylig gikk Verdens Helseorganisasjon (WHO) ut og advart om at 1, 1 milliard unge mennesker står i fare for hørselsskader som følge av høy lyd rett i øret. WHO peker både på konserter og utesteder, men også idrettsarrangementer og treningssentre, som kilder til støy. Her hjemme viser tall fra Forsvaret at antallet hørselsskader hos unge som møter til førstegangstjeneste er sjudoblet på fire år.

«Hvert øre teller» er en årlig nasjonal kampanje i regi av HLF. Vi tilbyr gratis hørselstesting og gir hørselshjelp på stands over hele landet. Vil du vite mer om oss og kampanjen, les gjerne mer på www.hvertøreteller.no.

Vi ønsker å invitere dere til å lage en reportasje rundt dette temaet. Dere er også velkommen til å ta en gratis hørselstest eller å få en fornemmelse av hvordan det er å ha tinnitus i vår tinnitus-simulator. Vi har stand foran (fylles inn) (dato) (klokkeslett).

 

 

 

 

For mer informasjon og tilbakemelding, ta kontakt på e-post (fylles inn) eller (mobilnummer). Velkommen og håper vi sees!

 

Vennlig hilsen                                                                                          

2016 HLF Hvert Øre Teller pressemelding