Talere på jubileet

Førstemann ut var varaordfører i Trondheim: Knut Fagerbakke som hadde satt seg godt inn i arbeidet HLF Trondheim drev med.
Leder: Edel Lian Lyngvær ser ut til å like det hun hører, han delte ut blomster til damene i styret.
ps. Trondheim komm. støttet oss med 5000,- kroner, takk for det.

HLFs generalsekretær Anders Hegre, sa  mange pene ord om arbeide i HLF Trondheim  spesielt samarbeide med forelderforeningen og HLFU  han håpet vi ville fortsette og utvikle dette samarbeidet.  Til slutt overrakte han en gavesjekk på 2000 kroner, takk for det!

Nestleder i HLF Sør –Trøndelag: Rolf   Broholm (Bilde)  var kveldens hovedtaler .Han har lang erfaring i HLF så han hadde og mye fint å si om arbeidet i lokallagene.
Leder av HLF Sør- Trøndelag Alf Inge Fillingsnes sto også på talerlisten, han er medlem i HLF Trondheim, han er flink til å møte på våre medlemsmøter, dette betyr mye for oss i styret i HLF Trondheim. Leder i HLF Sør-Trøndelag foeldreforening: Monica Petersen sa i takketalen at samarbeide var viktig, for som hun sa, så er det mulighet for at noen av hennes medlemmer en gang i fremtiden blir medlem i HLF Trondheim.