Hørsel og hørselsrådgiving

Begynner du å merke at hørselen svikter?

Rundt 14,5 % (ca. 700 000) av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen. Dette kan bety sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Noen  hørselshemmede har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag som hørselshemmet. Forskning viser at andelen personer med hørselshemming i 2020 kan være om lag 25 %.

Personer som på grunn av kronisk sykdom og/ eller funksjonshemming har langvarig (utover 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne, kan fremme krav om tekniske hjelpemidler fra folketrygden - se www.nav.no

Alle kan søke hjelpemidler selv.

Eller henvend deg til Helse- og velferdskontor i din bydel for rådgiving omkring hørselsvansker og evt bistand til å søke hjelpemidler.

Kommunen har en hørselskontakt i hver bydel som har kompetanse på hørsel og formidling av hjelpemidler.

Østbyen: Lise Knipenberg Høiberg - 911 18 649

Midtbyen: Johanna Holthe Mathisen - 952 35 437

Lerkendal: Monica Kristiansen - 917 19 175

Heimdal: Line Abelsen - 907 75 837 

 

HØRSELSRÅDGIVING.

Enhet for ergoterapitjeneste tilbyr Hørselrådgivning for deg som er senior. Plakat for Hørselrådgivning.

Her får du råd, veiledning og tips til hva DU kan gjøre, eller hvor du skal henvende deg for å får det bedre i hverdagen. Utprøving og demonstrasjon av enkle hjelpemidler. Tilbudet er gratis. Ingen hørseltesting eller timebestilling. Kan risikere noe venting.

For informasjon, kontakt enhet for ergoterapitjeneste på telefon 907 75 837

 


 

Hyggelig møte med Ergoterapitjenesten

Etter lang tids bruk var mine tekniske hjelpemidler utdatert, røykvarslere halsslynger for TV titting ubrukelig. Jeg ringte Ergoterapitjenesten og fikk besøk så å si umiddelbart av en hyggelig dame: Aine Abelsen, utfylling av skjema for å søke om fornyelse. Noen dager etter ringte det en kar fra kommunen han hadde fått beskjed om saken, vi avtalte ett møte hjem til meg.

Dagen etter kom nokk en hyggelig person fra Ergoterapitjenesten, denne gangen teknikker: Ivan Skånøy han fant ut at mine hjelpemidler var gamle og utdatert.

Du trenger ikke å søke på nytt sa han, det du har er ikke lenger funksjonelt så jeg bestiller helt nytt utstyr på same bevilgningen.

Etter 14.dager kom han og monterte helt nytt og forbedret utstyr, IR anlegg, røykvarslere og putevibrator, ikke minst veiledning og prøving hvordan alt fungerer.

Jeg kan anbefale alle som har problemer med sine hjelpemidler, ta kontakt kommunens Ergoterapitjeneste, hyggelige og flinke folk som hjalp meg med å få en enklere hverdag.

Henry Arntzen

Teknikker Ivan Skånøy

Montering pågår

Teknikker Ivan Skånøy.

Montering pågår

Teknikker Ivan Skåmøy

Montering av røykvarsler

Teknikker Ivan Skånøy.