Velkommen til HLF Sør-Trøndelag

HLF Sør-Trøndelag ble startet 2. mars 1989.

Fylkeslaget har i overkant av 2600 medlemmer fordelt på 20 lokallag.

HLF Sør-Trøndelag arbeider for å gjøre hverdagen enklere for alle hørselshemmede, og vi har  et ekstra sterkt fokus på hørselshemmede i yrkesaktiv alder, og hørselshemmet ungdom.

Forebygging av hørselskader blant ungdom arbeides det aktivt med i både lokallag og fylkeslag. Gjennom våre lokallag utfører vi hørselstesting rundt omkring i kommunene i fylket.

Vi har likepersoner som hjelper alle hørselshemmede i alle aldre med tips og råd enten det er hjelp med høreapparat, eller en samtale om hørselsproblematikken for den enkelte. Du finner din nærmeste likeperson her.

Ta kontakt dersom du vil vite mer om forebygging og rehabilitering av hørselskader, eller trenger å vite mer om tekniske hjelpemidler for hørselshemmede.

Medlemmer i HLF har en rekke fordeler, les mer om hvordan du kan bli medlem her.

Ta kontakt for å vite mer:

E-post: leder.hlf.st@gmail.com
Mobiltelefon:95022945